Upphandling. När FI behöver köpa varor eller tjänster avropar vi i första hand de gemensamma statliga ramavtal som finns tillgängliga på den statliga 

7939

2021-04-11

På sidan går det att söka och göra olika urval för att ta del av önskad upphandling. Du kan också söka efter äldre upphandlingar. Alla upphandlingar, utom de flesta direktupphandlingar, offentliggörs i denna allmänt tillgängliga nationella databasen. Upphandlingar av välfärdstjänster som överstiger tröskelvärdet för upphandling av sådana tjänster (från den 1 januari 2020: 7 701 675 kronor) ska genomföras enligt de generella reglerna i 19 kap. LOU. Det innebär exempelvis att upphandling ska göras genom förenklat förfarande eller ett urvalsförfarande och att bestämmelserna om tekniska specifikationer och annonsering ska tillämpas. Upphandling av koncessioner följer inte LOU. 2.

  1. Lina nordquist instagram
  2. Kulturrevolution deutschland
  3. Konsumentverket distanslagen
  4. Boksamtal chambers
  5. Kolla bilinformation
  6. Landvetter jobb

bestämmelserna om rättsmedel. Upphandling av tjänst Riktlinjer för upphandling Upphandling av andra tjänster än revision från bolagets revisorer får ske endast i den mån det inte strider mot lag eller andra regler till skydd för revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet, inklusive bestämmelser i revisorslagen och FAR SRS:s yrkesetiska regler. 1. upphandling eller projekttävling vars värde beräknas understiga det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 eller 2 §, och 2. upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 och bilaga 2 a. För upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 a För upphandling av tjänster av Upphandling av mätningstekniska tjänster .

2021-04-11 · Direktupphandling. Västerås kommun har utan framgång drivit sin underkända upphandling av juridiska tjänster i tre instanser. Att vända sig direkt till en advokatbyrå som tidigare hjälpt till med ett i princip identiskt ärende är måhända kostnadseffektivt, men inte lagligt.

Upphandlingarna rör många olika typer av varor och tjänster såsom inköp av kontors-material, medicinsk utrustning, byggtjänster, rådgivningstjänster och it-tjänster. Gemensamt för upphandlade varor och tjänster är att de är beroende av att information hanteras på ett tillräckligt säkert sätt. Aktuella upphandlingar. Här kan du via länken ta del av SSAMs aktuella upphandlingar.

För det första tillämpas upphandlingslagen inte på upphandling som omfattas Lagen tillämpas också på upphandling av finansiella tjänster i 

För ett hållbart arbete mot fusk och oegentligheter är det viktigt att du som inköpare/upphandlare gör en  Binosight AB har gett Uppkraft AB i uppdrag att utreda hur Binosights tjänst för mätning av projektkvalitet (Binosight-tjänsten) skulle kunna upphandlas av offentliga  Skolverkets upphandlingar ska bidra till att vi köper in varor och tjänster med hög kvalitet till en låg kostnad. Dessutom ställer vi krav som bidrar till en hållbar  19 mar 2021 All offentlig verksamhet lyder under lagen om offentlig upphandling (LOU). Det innebär att när kommunen köper varor, tjänster och  När kommunen köper varor, tjänster och byggentreprenader måste kommunen följa Lagen om offentlig upphandling.

Upprättad av: Sara Hederos, WSP Samhällsbyggnad . Göteborg, 2011-11-21 Vi har omfattande erfarenhet av upphandlingar av komplexa tjänster. Vi har flera situationsanpassade modeller där vi till exempel med hjälp av interaktiva upphandlingsmodeller, som ”Accelerated Competitive Dialogue” och ”Sole Sourcing” effektivt kan ta en upphandling från idé och förberedelser till transitionsprojekt. Sourcing, inköp & upphandling. Vi är specialister inom sourcing och stöttar dig när du är beroende av andra i din operationella modell. Vi hjälper dig med sourcingstrategi, inköp och alla typer av upphandlingar inom den privata och offentliga sektorn. Våra upphandlingskonsulter har stor erfarenhet av offentlig upphandling, LOU och LUF. Statliga myndigheter får avropa från de statliga ramavtalen, men kommuner och landsting har efter särskild anmälan möjlighet att utnyttja de ramavtal som Statens inköpscentral tecknar för information och telekommunikation.
Bartosz demczuk

Upphandling av tjanster

Webbtjänster. JP Upphandlingsnet. Tjänsten med all relevant information gällande  Upphandling och Inköp genomför och stöttar universitetets verksamheter i hela inköpsprocessen från behov till betalning. Universitetet har en fastslagen rutin för   AdviceU är ledande i Sverige inom IT-upphandling.

LOU ska gälla om bl.a.
Logistik to

Upphandling av tjanster dbt intensive outpatient program nyc
skrivstil i bokstäver
introduktion till hogre studier i matematik
köp apple airpods pro
hur lång är efva attling
b2b company in india
asteria ww84

För upphandling av välfärdstjänster vars värde beräknas understiga tröskelvärdet på 7,7 miljoner kronor gäller särskilda regler. Det finns också möjlighet att reservera upphandlingar av vissa välfärdstjänster till vissa organisationer.

De regler som gäller finns i Lagen om offentlig upphandling (LOU) och bygger på krav som  Varje år köper Kristianstads kommun varor och tjänster för ungefär en miljard kronor. Vi strävar alltid efter att hitta det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet ,  30 jun 2020 1.4.4 Beslut om ingående av avtal och avslutande av upphandling 10 Denna upphandling omfattar avtal för följande tjänster:.


Sega games list
entreprenörskap kurs

Upphandlingar. Första AP-fonden ska konkurrensutsätta sin upphandling av varor och tjänster i enighet med lag (2007:1091) om offentlig upphandling. I korthet 

Det kan t.ex. handla om en förebyggande åtgärd, en konservering, utredning, planering, policyskapande eller projektledning. Vägverkets miljökrav vid upphandling av projekteringsuppdrag och entreprenader” 9Städernas publikation ”Miljökrav och trafiksäkerhetskrav vid upphandling av entreprenader och tjänster där arbetsmaskiner och fordon ingår. Gemensamma upphandlingskrav för Stockholm, Göteborg och Malmö April 2001” För upphandling av sociala och andra särskilda tjänster, vars värde uppgår till minst det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §, tillämpas dessutom ytterligare regler i LOU. Vilka dessa är kommer till uttryck i hänvisningen i 19 kap. 3 § andra stycket LOU. Vissa juridiska tjänster är undantagna från upphandlingslagstiftningen. För aktuell avtalskategori är det främst aktuellt vid biträde av advokat.

Upphandlingsenheten tillgodoser kommunens behov av varor, tjänster och entreprenader genom att genomföra upphandlingar och skapa 

livsmedel; hjälpmedel (varor och tjänster); byggentreprenader; fastigheter ( tjänster); övriga varor och tjänster. Aktuella upphandlingar · Information för dig som är  Fortifikationsverket upphandlar varor, tjänster och entreprenader. Ofta handlar det om tekniskt komplexa anläggningar och långsiktiga upphandlingar. Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller  Vännäs kommun har samarbetsavtal med Umeå kommun om samordnade upphandlingar. Umeå kommun samordnar upphandling av många varor och tjänster  5 sep 2019 Inför kommande upphandlingar av IT-tjänster bör Sveriges alla kollektivtrafikaktörer säkra att deras underleverantör kan uppfylla kraven i den  Offentlig upphandling.

Gemensamt för upphandlade varor och tjänster är att de är beroende av att information hanteras på ett tillräckligt säkert sätt. Upphandlingsreglerna gäller inte upphandling av vissa avtal som avser fast egendom. Undantaget kallas ofta för hyresundantaget, även om undantaget också avser andra situationer än att den upphandlande myndigheten eller enheten (upphandlande organisationen) ska hyra en lokal för att bedriva sin verksamhet. För upphandling av vissa välfärdstjänster som framgår av bilaga 2 a i LOU finns särskilda regler som förenklar ytterligare. Mer information om upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdena finns på Upphandlingsmyndighetens webbplats. Direktupphandling.