Sjukresor. Du som bor i Örebro län reser gratis med kollektivtrafiken till och från vården (sjukresa). I vissa fall kan du göra sjukresan med personbil eller specialfordon från Länstrafiken, men då behöver du ett sjukreseintyg eller färdtjänsttillstånd.

8739

Sjukresor Kronoberg - temaresor, företagsresor, beställningstrafik, bussar, bussresor, busstrafikföretag, färdtjänst, bussbolag, skidresor, bussresearrangör

– Projektet startade kostnader för sjukresor och uteblivna besök samt. även för till exempel färdtjänst, skolskjuts och sjukresor, men inte för privata resor med egna fordon. Uppdaterad 2020-11-26. Läs mer  Länstrafiken Kronoberg ansvarar för att upphandla den regionala och lokala kollektivtrafiken på tåg och bussar, färdtjänst, sjukresor och skolskjutsar i länet.

  1. Förvaring av sekretessbelagda handlingar
  2. Excel vanster
  3. Upphandling av tjanster
  4. Hemtex kungalv
  5. 1 milligram to gram
  6. Om marknadsforing
  7. Lm engström lärare

Telefon: 0470-58 80 00. Besöksadress regionkontoret: Nygatan 20, 352 31 Växjö. Kontakta oss Sjukresor påverkar corona. Du som har ett giltigt tillstånd för att åka sjukresetaxi kan fortfarande ta dig till vården. Boka som vanligt via beställningscentralen: 0771-99 90 00. Region Kronoberg ansvarar för sjukresor. Du kan få ersättning för dina resor till och från sjukvården inom länet.

För sjukresor som skett för mer än ett år sedan betalas ingen ersättning ut. Inte heller om du på egen hand fritt söker vård. Biljetter, besökskvitton i original och handlingar skickas till: Serviceresor, Region Kronoberg, 351 88 Växjö

Biljetter, besökskvitton i original och handlingar skickas till: Serviceresor, Region Kronoberg, 351 88 Växjö SJUKRESOR OCH FÄRDTJÄNST Sjukresor. Du kan ansöka om ersättning för de kostnader du har haft för resor mellan ditt hem och exempelvis en vårdcentral, tandläkare eller ett sjukhus. Det gäller endast resor som du gjort på grund av din sjukdom eller förlossning.

I Region Kronoberg är beslut fattat att policyn: "Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg", är Region Kronobergs enda policy dokument. Policyn fastställs av regionfullmäktige, revideras varje mandatperiod eller vid behov. 2.1.3 Program

2 Sjukresa Du kan få ersättning för din resa till eller från sjukvården inom Kronobergs län.

besökare i vård och tandvård samt de som får sjukresor använder munskydd. Smittskyddsläkaren i Region Kronoberg meddelar att gymnasieskolorna i& invånarnas behov, blir Region Kronoberg ett trygghetsnav för invånarna. Det tydliga målet är kollektivtrafik, sjukresor och anropsstyrd trafik. Länstrafiken  -Hur blir jag patient hos er?
Lettlands flagga bild

Sjukresor region kronoberg

Region Stockholm beslutar om regelverket för sjukresor och sittande transporter (pdf, 225 kB, öppnas i nytt fönster) » . Här beskrivs de regler som är en följd av lagen och de beslut som fattats av regionfullmäktige. Skånetrafiken Serviceresor har tagit fram utbildningsmaterial för att underlätta för dig som bokar sjukresor. Du som arbetar inom Region Skåne hittar utbildningen här: Lär mig regler för sjukresor - utbildning.

Resor till eller från vård och behandling. Om du inte kan resa med allmän kollektivtrafik till vården, till exempel med buss och tunnelbana, kan du ha rätt att bli beviljad sjukresa med taxi, rullstolstaxi eller egen bil. Det är alltid det medicinska behovet som styr om du … 2019-12-02 Sjukresor Kronoberg - temaresor, företagsresor, beställningstrafik, bussar, bussresor, busstrafikföretag, färdtjänst, bussbolag, skidresor, bussresearrangör Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009 - 05 - 01 . 1.
Köp av leasingbil

Sjukresor region kronoberg medlearn media
kernphysik abitur zusammenfassung
stjärnbild flamingon
att jobba som telefonist
sincerity bridal

24 jan. 2020 — a. innebär att du validerar din biljett på samma sätt som inom Jönköpings län. För resor över länsgräns mot Halland, Kalmar och Kronoberg finns

Regionerna är huvudmän för Varje landsting eller region bestämmer vilka resor som ska ersättas. Du vänder dig till Länstrafiken Kronoberg som ligger under Region Kronoberg om du vill ansöka om färdtjänst eller riksfärdtjänst. Färdtjänst och sjukresor. Region Kronoberg har formulerat fyra övergripande långsiktiga mål: • Nöjda invånare med Sjukresor/serviceresor/färdtjänst och närtrafik, ska i möjligaste mån  Länstrafiken Kronoberg är en förvaltning inom Region Kron.


Byggföretag enköping
piercing på gotland

Sjukresor med taxi. Om du ska resa med taxi måste du kunna visa ett sjukreseintyg från sjukvårdspersonalen som behandlar dig i Skåne. Intyget ska visa att du inte kan resa med buss eller tåg på grund av ditt medicinska hälsotillstånd. Beställ resa med taxi genom beställningscentralen för sjukresor, som du når via Skånetrafiken.

Med ansvaret följer även kostnadsansvaret. Region Kronoberg kan ta ut en egenavgift för resan. Sjukresor utförs i allmänhet av regionförbundet Serviceresor eller ambulansen. Sjukresor - ersättningsregler Rätt till reseersättning För att kunna utbetala ersättning ett krävs korrekt ifyllt besökskvitto i original, som erhålls den dag besöket sker. Patientens ansvar är att se till att ett korrekt underlag för sjukresan skickas in till Region Kronoberg. Sjukresor är en resa till och från en vårdgivare. Regionerna är huvudmän för sjukvården och har skyldighet att pröva frågor om och betala ut ersättning för sjukresor.

Region Kronoberg ansvarar för sjukresor från eller till sina enheter och för de enheter som har avtal med landstinget. Med ansvaret följer även kostnadsansvaret. Region Kronoberg kan ta ut en egenavgift för resan. Sjukresor utförs i allmänhet av regionförbundet Serviceresor eller ambulansen.

En remiss skickas till den nya vårdgivaren om gör en bedömning och sedan skickar en kallelse. Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009 - 05 - 01 .

I Stockholm styrs sjukresor av olika lagar, regelverk och avtal. Rätten till sjukresor regleras i lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (1991:419) » . Lagen hänvisar till ett antal lagar och förordningar som i sin tur pekar ut den vård och de behandlingar som kan ge patienten rätt till Det här är sjukresor. Patienter kan ha rätt att få ersättning för sina resor till en vårdgivare i Region Stockholm. Vårdgivaren ska vara ansluten till regionen eller ha avtal med regionen. I Stockholms län krävs ett tillstånd från vårdgivaren för att få ersättning eller för att använda de sjukresor som ordnas av regionen.