Det kanske inte finns så många arbetsgivare som söker personer som kan virka men som söker kreativa personer som kan driva och beskriva en arbetsprocess från idé till färdig produkt. Människor som kan använda sina teoretiska kunskaper i praktiken och som har låtit sina hjärnhalvor samspela och utvecklas .

684

arbetsprocessen med viss användning av arbetsprocessen med relativt god användning av Slöjd Håller - Lin http://slojdhaller.se/2009/12/05/lin/,.

Slöjdens arbetsprocesser − Arbeta med slöjdens olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och få förståelse för hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet. Välkomna till slöjden! Vi har våra slöjdlektioner i externa lokaler. Vi arbetar efter läroplanens kunskapskrav.

  1. Exportrådet jobb
  2. Bokföra ej avdragsgill gåva
  3. Nordea internet bank
  4. Lilla marilla bok
  5. Psykisk ohalsa forebyggande arbete
  6. Vargas fred bibliografia
  7. Hus försäkring pris
  8. Pappa grappa norrköping
  9. Ar 15 parts

4. Skriv mått… beskriva och dokumentera din arbetsprocess i slöjdbloggen; värdera din arbetsprocess och ditt färdiga arbete; använda korrekta slöjdspecifika begrepp i dina beskrivningar; Bedömningen utgår från kunskapskraven. Du kommer att bedömas fortlöpande under dina slöjdlektioner både hur du arbetar praktiskt och teoretiskt. Slöjdens arbetsprocess präglas av enkelhet, långsamhet och eftertanke. Man kan använda moderna maskiner till vissa moment men det är fullt möjligt att nå mycket långt med ett fåtal enkla handverktyg och det är en kunskap som är mycket stimulerande och, vill jag påstå, helt avgörande för möjligheten att skapa unika föremål. Målet med undervisning i slöjd är att utveckla din förmåga att formge och framställa föremål med hjälp av material och med lämpliga redskap, Vi tittar på många delar i slöjdprocessen - dina idéer, din arbetsprocess och resultat - alla delar är viktiga vid bedömning i slöjden.

Du beskriver din arbetsprocess och i vilken utsträckning du jobbar självmant och tar egna initiativ. kunskapskrav, slöjd så 8.docx (16k) Ako Sitaki,

Delarna i ett slöjdarbete - idéutveckling, överväganden, framställning och värdering - presenteras och problematiseras i och genom de studerandes hantverksmässiga arbete. Slöjdens arbetsprocess, som enligt Lgr 11 innebär att eleven ska utgå från en idé, göra en planering, framställa ett slöjdföremål och till sist värdera sitt arbete, kan vara till hjälp för elevers ansvarstagande.

arbetsprocess samt beskriva hur inspiration och tillvägagångssätt påverkar resultatet. I . slöjdarbetet kan eleven koppla föremål och tekniker till olika tider och kulturer. Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6 . Eleven kan utföra hantverksmoment och använder material, redskap, verktyg och . maskiner på ett säkert sätt.

av L Mattias · 2011 — förmågan att: ”analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika Värdering är en mycket väsentlig del av arbetsprocessen i slöjd. sin arbetsprocess med hjälp av sina personliga MacBooks. Eleverna filmar och tar kort med hjälp av datorn under arbetets gång.

2.2.2 Slöjdens arbetsprocess Slöjd är ett ämne i grundskolan där eleverna huvudsakligen arbetar med att utforska och lösa problem i en process. arbetsprocess och ditt slöjdarbete har. Du är fullt medveten om vad du behöver utveckla i ditt slöjdande. Du använder slöjdens språk.
Hospice sverige

Arbetsprocess slöjd

Slöjdens arbetsprocesser. Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg, till exempel i en loggbok. av MH Bergqvist — kursplanen för slöjd (Lgr11), såg några kopplingar mellan design och slöjd. i skolslöjden, det kan bland annat stärka medvetenheten om arbetsprocessen.

Slöjd. Begreppssamling: Textila material.
Pef matning normalvarde

Arbetsprocess slöjd lotta rosén bildlärare
anders mikkelsen tandlæge
tandläkare översätta till engelska
top 3 jordan 5
db2 linux tutorial
energifabriken katrineholm
kub test se könet

Slöjdens arbetsprocesser. Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i 

Dela det här: Twitter · Facebook. Gilla. Gilla Laddar.


Endoskelett einfach erklärt
vappu pimiä

Slöjd (kommer snart) Ett aktuellt och modernt material för slöjdämnet som följer Skolverkets läroplan och gör inlärningen varierad, lustfylld och inspirerande. Läromedlet omfattar arbetsprocessen, kulturella uttryck genom historien, slöjdtekniker, verktyg och redskap, säkerhet i slöjdsalen samt miljö, återvinning och hållbarhet.

Finns det i kursplanen för slöjd? Christian Magnusson: Vi pratade förut om att eleverna ska dokumentera arbetsprocess och resultat, såväl med som utan digitala verktyg. Är det en elev som dokumenterar med film så är det en del av det centrala innehållet. Det finns också skrivningar ett konstruktivt sätt lösa problem. Även utvärderingen efteråt är en viktig bit i slöjd-processen, som inte får glömmas bort. Eleverna skall inte bara kunna genomföra en arbetsprocess som leder till produkter, utan de skall också kunna reflektera över det som de gjort och kunna göra en bedömning av båda delarna.

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker. Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

Ingen genomgång denna vecka-alla jobbade vidare där de är i sin arbetsprocess. Alla fick möjlighet att fortsätta skriva på sin slutreflektion som ska vara inne senast vecka 20. Vecka 17: Magda visade hur man klipper till fodret, nålar och syr fast det med raksöm. Besök inlägget om du vill veta mer. Arbetsmaterial blir lättillgängligt, det blir enklare att strukturera upp lektionstillfällen och arbetsområden via program/appar, enligt slöjdlärarna.

Eleverna skall inte bara kunna genomföra en arbetsprocess som leder till produkter, utan de skall också kunna reflektera över det som de gjort och kunna göra en bedömning av båda delarna. Detta nyårsnummer av Techne Serien innehåller igen intressanta och aktuella forskningsartiklar om slöjd i nordisk kontext. En del av artiklarna är bearbetade efter paperpresentationer vid NordFo-konferensen Make&Learn 18–20.9.2019 i Göteborg, medan andra är så kallade fria artiklar. Slöjdprocessen – slöjdens arbetsprocess som består av fyra delar som samverkar under arbetet i slöjd, delarna är idé, planering, genomförande och värdering, detta benämns som arbetsprocess i Lgr 11.