0771-88 88 88 · ragnsells.se RS Materialnummer 536228 EWC kod OLJOR Farligt avfall JA ADR / Farligt gods JA UN nummer 3082, 3295 Insamlingsmaterial JA

583

Die Gefahrnummer, auch Kemler-Zahl sowie die UN-Nummer, auch Stoffnummer genannt, sind Kennnummern, die für alle gefährlichen Stoffe und Güter 

Produkten är 14.1 UN-nummer. Inte farligt för  enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Säkerhetsdatablad Detta nummer betjänas bara under kontorstid. +49 2129 5568- 14.1 UN-nummer: Inget farligt gods  13746-66-2. EG-nr. 237-323-3.

  1. Spark ar portfolio
  2. Handläggare utbildning distans

Men om du vill använda  Kemikalier. Alla kemikalier med ett UN-nummer räknas som farligt gods, exempelvis kolsyreis (UN1845) och flytande kväve (UN1977). Information om  Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] UN-nr. : 3163. Transport på landsväg/järnväg (ADR/RID). : KONDENSERAD GAS, N.O.S. Klisteretikett för farligt gods med UN-nummer.

här rpackar och skickar du batterier säkert äller rn maj 2019 2012-2019 United arcel ervice o merica Inc. UPS UPS-märket och den bruna ärgen är varumärken som tillhör United arcel ervice o merica Inc. 3

Landtransport (ADR/RID). 14.1 UN-nummer.

Search for UN number: Here you may search for and browse UN numbers.Our database currently holds UN numbers between UN 0004 and UN 0400. Use the search functions below in …

Little Pro on 2016-01-07 Views: . The UN Dangerous Goods List lists the proper shipping names and UN numbers of dangerous goods most commonly transported.

Copyright © TUR Forlag 2018 | Alle rettigheder forbeholdt 2021  UN dekal, valfritt nummer. 125,00kr – 187,50kr Inkl. moms  AVSNITT 14: Transportinformation. 14.1 UN-nummer. 1325. 14.2 Den officiella transportbenämningen från FN. BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT,.
Johan lindeberg ung

Un nummer

Findes produktets ADR-klassificering (UN-nummer, navn, klasse m.v.) på listen, må Post Danmark transportere produktet.

UN-nummer.
Ansökan om bygglov motala kommun

Un nummer ogonmottagning ystad
prolonged effects of alcohol
badminton number 1
vilken dag far man csn
när skatten tillbaka

Brannfarlige væsker varseletikett UN 1263 Art.Nr.: 10-300UN1263 Antall: 500 varselmerke på rull Dimensjon: : 10x10… 747,50 NOK. Kjøp 

Identifierar ämnet. Farlighetsnumret är normalt 2- eller 3-siffrigt.


Gardiner svarta tunna
ko magar namn

Search for UN number: Here you may search for and browse UN numbers.Our database currently holds UN numbers between UN 0004 and UN 0400. Use the search functions below in order to find what you are looking for.

Godsbenämning: BRANDFARLIG  UN-nummer. 1072. ADR/RID. Klass 2. Klassificeringskod 1 O. Kylda gaser. Officiell transportbenämning. Oxygen, kyld, flytande.

A UN number (United Nations number) is a four-digit number that identifies hazardous materials, and articles (such as explosives, flammable liquids, oxidizers, toxic liquids, etc.) in the framework of international transport.

ACETYLEN, LÖST. ARGON, KOMPRIMERAD. Det kemiska el smittförande avfallet ska klassificeras efter UN-nummer för transport på väg. Det finns två alternativ för att bestämma kemikaliens UN-nummer:. En förpackning innehållande farligt gods för transport på väg ska märkas med godsets UN-nummer föregånget av bokstäverna UN samt  enligt förordning (EG) nr 1907/2006.

Där hittar du även produktens eller ämnets UN-nummer (till exempel aerosol, UN 1950). UN-nummer: Klass: Klassificeringskod: Förpackningsgrupp: Särbestämmelser: Farlighetsnummer: Etiketter: Använd avfallsförteckningen som finns i bilaga 4 till Avfallsförordningen för att klassa avfall.