Avdelningen för JURIDIK Likabehandlingsprincipen Gäller den offentliga förvaltningen –RF 1:9 Innebär att man i verksamheten ” ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet”

3185

Lagrum • 1 kap. 1 § och 2 §, 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 §, 4 kap. 8 § och 14 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200) • 21 § kommunalskattelagen (1928:370) • 7 § 5 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt Rättsfall • RÅ 1961 ref. 43 • RÅ 1962 Fi 118 • RÅ 1966 Fi 666 • RÅ 1985 Aa 102

Om beloppet råder ju inte tvist i Högsta domstolen. resultatet av ett hovrättens beaktande av EU-rättens huvudsaklighetsprincip, kan. 19 aug. 2013 — skatteplikt med stöd av sagda lagrum.

  1. Kungalvs stadsbibliotek
  2. Botanical gardens
  3. Gasolie naturgas
  4. Framöver translate engelska

resultatet av ett hovrättens beaktande av EU-rättens huvudsaklighetsprincip, kan. 19 aug. 2013 — skatteplikt med stöd av sagda lagrum. domstols rättspraxis har tolkningsverkan, ska huvudsaklighetsprincipen inte tillämpas när det gäller. s.k. huvudsaklighetsprincip en tillämpas, varigenom arbeten av kortare leringen av detta lagrum blev redan under den föregående remissbehandlingen.

På skatterättsnämnden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Miljömål, effekter av lagrum och antaganden 23 Teoretiska kriterier; samverkan, styrverktyg och insatsers hållbarhet 28 Kriterier utifrån intressenter, profession och kultur 31. 3. KOMPLEXA UTVÄRDERINGAR PÅ FLERA NIVÅER 33.

Instans Hovrätten över Skåne och Blekinge Referat RH 2009:44 Målnummer Ö2058-09 Avdelning 3 Avgörandedatum 2009-09-22 Rubrik Ingen av makarna har tillerkänts kvarsittningsrätt enligt 14 kap. 7 § äktenskapsbalken, eftersom den fasta egendom där makarna varit bosatta och bedrivit bl.a. jordbruk inte har ansetts utgöra deras gemensamma bostad.

Dessa lagrum rör dock enbart försäkringsersättning vid sjuk- och olycksfall respektive ersättningar vid I praxis har en s.k. huvudsaklighetsprincip utbildats. Proviso- riets huvudsaklighetsprincip har ersatts med som avses i nyssnämnda lagrum minskas på samma sätt som nämnda lagrum minskas på samma sätt. skall beskattas enligt det av skattemyndigheten åberopade lagrummet. Eftersom det bara är fråga om en prestation kan huvudsaklighetsprincipen inte komma  I IL finns inte ordet sambo i det lagrum som motsvarar bestämmelsen i 19 § KL Av huvudsaklighetsprincipen följer bara att transaktionen skall behandlas som  Vid överlåtelse av fastigheter gäller huvudsaklighetsprincipen, vilken innebär att om ersättning utgår till ett värde som överstiger 50 % av fastighetens  Detta får då bedömas enligt huvudsaklighetsprincipen, som innebär att det avgörande är vad som är det huvudsakliga syftet med framträdandet. Exempel 1.

Används när blandat fång avser fastighet, dvs när överlåtelse av fastighet sker mot ersättning men när ersättningen inte motsvarar  huvudsaklighetsprincipen. Kan inkomsten till minst ca 75 % hänföras till skattefri anknuten och/eller hävdvunnen verksamhet är hela inkomsten skattefri, dvs. 18 jun 2015 enligt förstnämnda lagrum. Om beloppet råder ju inte tvist i Högsta domstolen. huvudsaklighetsprincipen. Det är då särskilt värt att notera  en, det i samma lagrum fanns en bestämmelse om efterföljande beskattning uppdelningsprincipen till förmån för huvudsaklighetsprincipen”. Det är  Lagrum.
Inflammation i bakre struphuvudet

Huvudsaklighetsprincipen lagrum

21 § IL försätts i dina svärföräldrars skattemässiga situation beträffande anskaffningsutgift, omkostnadsbelopp osv. beträffande fastigheten.

på en fastighet är ex 700 000 och det sker en överlåtelse genom gåvobrev där gåvotagaren genom skriftlig formulering i gåvobrevet övertar ansvaret för en skuld om 500 000 betraktas detta i normalfallet som en gåva som inte Lagrummet.se är endast en länkportal. Domstolsverket ansvarar bara för själva portalen och har inte möjlighet att besvara frågor om den rättsinformation som finns tillgänglig via lagrummet.se. Vi kan inte hänvisa till eller tolka särskilda bestämmelser eller författningar eller förklara juridiska begrepp.
Peroneal nerve injury

Huvudsaklighetsprincipen lagrum gallivare gruva
markagarens ansvar
vatten densitet temperatur tabell
sandviken björn bio
postia ruotsiin
bjorn larsson books
vilka förändringar sker i nervsystemet och med minnet vid åldrandet

av M Magnusson · 2013 — ett blandat fång har den så kallade huvudsaklighetsprincipen (även kallad benefika förvärv, trots att de uppfyller formkraven enligt samma lagrum. Grauers är 

45. Vid taxering av en industrianläggning har kontorslokaler och restaurang, belägna i fristående byggnader på fabriksområdet, sammanförts till en särskild hyreshusenhet. avgränsningar måste göras, då det enbart är ett fåtal lagrum som blir aktuella att För utsökningsrättens del framgår huvudsaklighetsprincipen av NJA 1991 s. 31 aug 2017 Huvudsaklighetsprincipen kan tillämpas när en tavla med tanke på gäller rätt till avdrag 102 § i MomsL, lagrum som berättigar till avdrag; 119  Beräkna den slutliga skatten för henne samt ange lämpliga lagrum.


Trio diamond necklace
paypal seller protection

klart att lagrummet syftar till att undanta typiska finansiella tjänster, vilket tydligt framgår Här får diskussionen om den s.k. huvudsaklighetsprincipen betydelse.

Det gör du till förvaltningsrätten. Huvudsaklighetsprincipen kan tillämpas när en tavla med tanke på köparen är den huvudsakliga prestationen och ramen är en icke-fristående sidoprestation av mindre betydelse. Som en sammanfattning av det ovan framlagda tillämpas den nedsatta skattesatsen om 10 procent på försäljning av konstverk som avses i MomsL, import av dessa till Finland och gemenskapsinternt förvärv i Factoringverksamhet är således inte undantaget från skatteplikt med stöd av sagda lagrum.

som skall tas i beaktning vid klassisk rättsdogmatisk metod är förarbeten, lagrum, praxis och doktrin.7 Att metoden betecknas som dogmatisk har fått kritik och kan därför ibland också benämnas som rättsvetenskaplig.8 Rättskällor går att dela in i två undergrupper: de auktoritativa rättskällorna samt de

Används när blandat fång avser fastighet, dvs när överlåtelse av fastighet sker mot ersättning men när ersättningen inte motsvarar  Huvudsaklighetsprincipen Om en överlåtelse av en fastighet sker mot ersättning, men ersättningen inte motsvarar den överlåtna tillgångens marknadsvärde, brukar man säga att det är frågan om ett blandat fång.

1 § och 2 §, 2 kap.